Okrem toho, že toto porekadlo je genericky známe, v zdravom tele, zdravý duch má aj odborné vyjadrenia: somatopsychika a psychosomatika. Jeden pojem nám vyjadruje vplyv telesného stavu na psychiku a druhý opačne; psychický stav na fyzický.

Inak sa to dá povedať, že dlhodobé psychické problémy, stres, úzkosť či citové problémy sa môžu s veľkou pravdepodobnosťou premietnuť do našeho telesného zdravia.

Jeden z najznámejších ukazovateľov je vysoký krvný tlak. Bola zistená blízka súvislosť medzi dlhodobou duševnou záťažou, ako môže byť nespokojnosť so životným štýlom, nízke vzdelanie či profesionálna úroveň s telesnou funkciou, čiže vysokým krvným tlakom. Nadmerná tréma má zase za následok črevnú funkciu, či problémy s dýchaním. V poslednom čase, hlavne v západných krajinách, sa zvyšuje množstvo srdcových chorôb a infarktov, za ktoré z väčšiny prípadov môže psychosomatika.

Terapia je jeden z dôležitých nástrojov, ako riešiť tento problém. Skupina chorôb, ktoré sú následkom zle funkčnej psychiky, je široká a týka sa skoro všetkých orgánových sústav.

To teda znamená, že škála terapeutických prístupov bude taktiež široká. Pri ukľudnení môže pomôcť relaxačná technika. Ak toto nestačí, môže nastúpiť hypnoterapia, kde sa okrem relaxácie využíva sugescia a predstavivosť. Ak sa jedná o zmenu myslenia a prístup človeka, je namieste kognitívne-behaviorálna terapia.

Niekedy však nestačí, aby terapia bola vedená individuálne a treba zapojiť aj partnera, či rodinu, aby s choroba vyliečila. Samozrejme prípad od prípadu je iný a liečbu treba prispôsobiť individuálne každému pacientovi.

Je všeobecne známe, že vitamíny a minerály su alfou a omegou pre fyzické zdravie človeka, no pre duševné zdravie sú rovnako dôležité.

Mnoho z nas si psychiské zdravie vysvetľuje ako niečo abstraktné. Ale práve mozog, ktorý tvorí fyzické procesy je východiskom psychických problémov. A nielen mozog. Ak organizmus nemá potrebnú úroveň vitamínov a minerálov, orgány nemôžu plniť naplno svoju funkciu. Najlepšou prevenciou týchto problémov je dobrá životospráva, pohyb, propípade dopriať telu primeranú dávku vitamínov, minerálov a proteínov,  ktoré si pýta.

Concept Clinic prišiel na trh s niekoľkými druhmi vitamínov a proteínov ako pre deti aj dospelých. Super Elixír je multivitamín, ktorý obsahuje 45 prémiových za studena lisovaných bio-živých ingrediencií. Uľahčuje telu absorbovať vitamíny z prírodných zdrojov a tým stimuluje funkčnosť orgánov. Pre deti tu je zase detský proteín, ktorý zabezpečuje správnu činnosť mozgu, orgánov, svalovú regeneráciu a zdravý imunitný systém rozhodujúci pre správny vývin – ako fyzický tak aj psychický – Vášho dieťaťa.