Pri výstavbe nového domu či rekonštrukcii staršieho si každý majiteľ uvedomuje, že strecha je dôležitou časťou, do ktorej sa oplatí investovať. Na trhu v súčasnosti existuje široká škála dostupných strešných krytín. Vynára sa teda otázka, ako vybrať škridlu na strechu. Kritérií, ktoré by ste mali zvážiť, je niekoľko. Prečítajte si niektoré z nich, ktoré vám výber strešnej krytiny uľahčia.

Sklon strechy

Sklon strechy je podstatným faktorom, ktorý zaváži pri výbere strešnej krytiny. Treba zohľadniť fakt, že strecha musí dobre odvádzať dažďovú vodu. Ideálny sklon, ktorý zabezpečuje správny odtok vody a nedochádza pri ňom k zadržiavaniu snehu, by mal byť 45 stupňov. Samozrejme, každý typ strešnej krytiny, jej veľkosť či tvarová profilácia má iný vplyv na odvádzanie vody zo strešnej roviny.  Z tohto dôvodu je na každý sklon strechy vhodná iná strešná krytina. Na ploché strechy je vhodné zvoliť celoplošné súvislé druhy krytín. Najčastejšie používanými sú modifikované asfaltové pásy, strešné fólie, lepenky či plechy vo forme pásov. Na skon strechy od 15 stupňov je vhodná vláknocemetntová krytina. Môžete si vybrať z  maloplošných šablón, alebo vlnitých krytín. Je to kvalitná strešná krytina, ktorá predstavuje tradičný materiál na strechy budov. Strešná krytina z malorozmerových prvkov vo forme betónovej alebo keramickej pálenej škridly by sa mala používať na strechy so sklonom od 22 stupňov. Neprofilované betónové a keramické strešné krytiny, krytinu z prírodnej bridlice či asfaltové šindle je možné použiť na strechy so sklonom od 30 stupňov.

Hmotnosť krytiny a únosnosť krovu

Vo všeobecnosti sa strešné krytiny rozdeľujú na ľahké a ťažké. Hmotnosť krytiny je údaj, ktorý je potrebné zvážiť predovšetkým pri rekonštrukcii starších budov. Nie každý pôvodný krov je totiž uspôsobený uniesť váhu dnešných krytín s vysokou plošnou hmotnosťou. Ak sa rozhodujete napríklad medzi betónovou a keramickou pálenou škridlou, je potrebné si uvedomiť, že betónová bude ťažšia. Ťažké krytiny majú oproti ľahkým tú výhodu, že svojou hmotnosťou vytvárajú stabilnú záťaž, ktorá chráni strechu pred vztlakovou silou vetra. Ľahšie krytiny sú síce v porovnaní s ťažkými lacnejšie, no majú menšiu životnosť, väčšinou sa uplatňujú pri rekonštrukciách na staršie krovy. Hmotnosť ľahkých krytín sa pohybuje o 5 do 22 kilogramov na meter štvorcový a ukladajú sa na debnenie s hydroizoláciou. Ťažké krytiny sa ukladajú na latovanie a ich hmotnosť sa pohybuje od 45 do 70 kilogramov.

Miestne podmienky a štruktúra povrch krytiny

Pri výbere strešnej krytiny nezanedbajte ani poveternostné vplyvy v mieste výstavby či rekonštrukcie objektu. V oblastiach, ktoré sú typické intenzívnymi snehovými zrážkami sa odporúča krytina s hladkým povrchom, ako napríklad kovové škridle či glazúrovaná keramika. Dôležitá je aj štruktúra povrchu strešnej krytiny. Tie, ktoré majú drsnejší povrch, zadržiavajú prach a iné nečistoty, čo môže zapríčiniť zarastanie striech machom. Pri výbere strešnej krytiny je dôležité brať do úvahy, že kvalita ich povrchovej úpravy má vplyv na údržbu a životnosť strechy v budúcnosti.