Zaiste sa už každý z vás dostal do situácie, kedy prišiel k úrazu. Mnohí v takomto prípade ďakujú Bohu, že sa im nestalo nič vážnejšie, iní sú však vďační svojmu úrazovému poisteniu, ktoré kryje finančné straty alebo zabezpečí prostriedky na liečbu a rekonvalescenciu. Tento druh poistenia by mal byť súčasťou života každého z nás. Dá sa využiť aj ako možnosť úrazového pripoistenia v rámci životnej poistky.

Počas celého života na vás striehne nebezpečenstvo úrazu. Úrazom sa rozumie neočakávané pôsobenie vonkajších faktorov a vlastnej telesnej sily, v dôsledku ktorého dochádza k poraneniu, narušeniu telesných funkcií alebo v najhoršom prípade k smrti. Takáto náhodná situácia sa, bohužiaľ, väčšinou nedá ovplyvniť, avšak poistiť si prípadné riziká je veľmi jednoduché.

Aké úrazy sa stávajú?

Najčastejšími typmi úrazov, ku ktorým dochádza u dospelých, je vznik zlomenín, poranenia kĺbov a iné zranenia horných či dolných končatín, v dôsledku ktorých nie je človek schopný vykonávať svoju prácu či bežné domáce činnosti. U detí sú zas typické rôzne poranenia z nepozornosti či pády, ktorých dôsledkom môžu byť zlomeniny alebo závažnejšie poranenia, napríklad otrasy mozgu. Všeobecne ku vzniku úrazov dochádza najmä pri dopravných nehodách, na pracovisku či pri vykonávaní rizikových a adrenalínových športov.

Pozor na úraz na pracovisku

Zamestnávateľovi zo Zákonníka práce vyplýva povinnosť uhradiť škody, ktoré vám ako zamestnancovi na pracovisku vznikli. V súvislosti s úrazmi na pracoviskách ide o povinné sociálne poistenie pre každého zamestnávateľa, ktoré ho chráni pred rizikom finančnej záťaže. Nevýhodu majú len tí, ktorí vykonávajú prácu pilota, potápača, kaskadéra, pyrotechnika, krotiteľa šeliem alebo iné veľmi rizikové povolania, ktoré sa, žiaľ, vo väčšine poisťovní poistiť nedajú.

Pokiaľ vykonávate bežnú pracovnú činnosť a hrozí vám na pracovisku riziko úrazu,  jediným účinným riešením je vybrať si kvalitné úrazové poistenie. Povinnosť uzatvoriť úrazové poistenie majú absolventi vykonávajúci absolventskú prax dohodnutú u zamestnávateľa prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Úrazové poistenie ako liek na úrazy

Ak myslíte na vaše zdravie a dostatočnú starostlivosť po úraze, je potrebné mať na ňu aj dostatok finančných prostriedkov. V prípade uzavretia úrazového poistenia sa však nemusíte obávať nedostatku peňazí.

Poistenie vám pomôže s úhradou nákladov potrebných na liečbu či rehabilitáciu, úhradou poplatkov v štátnych zdravotníckych zariadeniach, ale aj za nadštandardné úkony nevyhnutné pre vašu liečbu. V neposlednom rade pomôže aj vtedy, ak by ste stratili zamestnanie. Poisťovňa vám podá pomocnú ruku a poskytne finančné zabezpečenie na chod vašej domácnosti.

Poistenie pre celú rodinu

Poistiť sa proti náhodným rizikám je v dnešnej dobe bežné. Uzavrieť môžete individuálnu poistnú zmluvu, rovnako ako aj rodinné úrazové poistenie. Väčšina z poisťovní ponúka viacero variantov, od poistenia jedného alebo dvoch dospelých cez poistenie jedného dieťaťa alebo dokonca poistenie celej rodiny, čiže dvoch dospelých a až 5 detí.

V prípade skupinových školských výletov alebo firemných akcií či služobných výjazdov je možné vybaviť si skupinové úrazové poistenie, v rámci ktorého môžete v závislosti od počtu poistených získať výhodné skupinové zľavy.

Balík úrazového poistenia väčšinou zahŕňa viacero poistných rizík, z ktorých sa následne počíta výška poistnej sumy. Medzi najčastejšie poistné riziká patria poistenie pre prípad úmrtia v dôsledku úrazu, pre prípad trvalých následkov a bolestného po úraze, denné odškodné pri pobyte v nemocnici od 7. alebo 15. dňa, poistenie nákladov za lekársku starostlivosť a finančné krytie hospitalizácie v dôsledku úrazu či preplatenie nákladov za rekonvalescenciu a rehabilitáciu po úraze.

A nestačí životné poistenie?

V dnešnej dobe neobmedzených možností, pretlaku informácií a vyššej gramotnosti vo všetkých oblastiach je už takmer neprípustné myslieť si, že životné a úrazové poistenie je to isté. Hoci sa tieto dva produkty v mnohom podobajú, predsa len medzi nimi existujú rozdiely. Pokiaľ ste živiteľom rodiny a strata vášho príjmu z akejkoľvek príčiny by ju značne poznačila, je pre vás nevyhnutné hlavne životné poistenie. Ak ste „smoliar“ a nehody sú u vás takmer na dennom poriadku, je pre vás vhodné aspoň úrazové poistenie.

Obidve tieto poistenia zabezpečia vašu rodinu v čase finančnej tiesne, ak sa stane, že by ste boli práceneschopní buď v dôsledku zákernej choroby alebo úrazu.

Rozhodnúť sa, či uzavrieť iba úrazové poistenie alebo aj životnú poistku, môže byť pre niekoho problematické. Ideálnym riešením je vybrať si úrazovú poistku ako súčasť životného poistenia alebo pripoistenia, aby ste boli chránení pred rizikom náhlej smrti z akýchkoľvek príčin. Tak si môžete byť istí, že hoci riziko úrazu i možnosť choroby číha na každom kroku, v prípade toho najhoršieho sa nebudete musieť obávať o finančné prostriedky a zabezpečenie vašej rodiny.