Inkontinencia, pojem, ktorý si spájame skôr so staršími ľuďmi v dôchodcovskom veku. Lenže tento problém sa týka aj mladších, deti nevynímajúc. Trpí tým aj Vaše dieťa?

Pomočovanie u detí

Pomočovanie detí v noci je tou najbežnejšou formou inkontinencie u detí, ale denne sa pritom vyskytuje len u 2 až 4 % detí vo veku od päť do sedem rokov. Neraz je totiž inkontinencia len vedľajším prejavom iného ochorenia či postihnutia, keďže samotné pomočovanie sa za chorobu nepovažuje. Aj mozgovú obrnu, rázštep chrbtice, úrazy mozgu alebo nervové poškodenia zvyčajne sprevádza znížená schopnosť prijímať správne signály z mozgu na vyprázdňovanie močového mechúra.

Dedičnosť a inkontinencia

Pri inkontinencii detí môže svoje zohrávať aj  dedičnosť, vedeli ste? Tento zdanlivo veľký malý problém však zasiahne celú rodinu, či už ide o zdedený problém alebo inú príčinu pomočovania dieťaťa. Neraz sa totiž týka niekoľkých generácií, ktoré sa trápia s inkontinenciou. Vo všeobecnosti existuje až 40 % pravdepodobnosť, že bude Vaše dieťa trpieť pomočovaním, ak ním trpel aspoň jeden z rodičov, čo sa v prípade, že tým trpeli obaja zvyšuje až na 70-percentné riziko.

Denné pomočovanie

Denné pomočovanie, ak nie je spôsobené infekciou močových ciest alebo genetikou, môže byť aj následkom nadmernej aktivity močového mechúra, prípadne zriedkavého močenia. Je za tým najmä nadmerne aktívny močový mechúr, ktorý spôsobuje príčiny častého močenia u detí.

Často je to aj následok infekcie močových ciest a vyskytuje sa prevažne u dievčat.

Štatistiky hovoria nasledovne: Denným pomočovaním trpí približne 4 až 5 % detí vo veku od 7 do 14 rokov a takmer polovica z nich máva problémy aj s nechcenými nočnými únikmi moču. Inkontinencia u detí je však často prejavom porušeného vyprázdňovania mechúra, z čoho plynú riziká trvalého poškodenia funkcie obličiek.

Naopak, pomerne neškodné formy denného pomočovania u detí zapríčiňujú anatomické, fyziologické a psychologické zvláštnosti, neraz typické pre daný vek.

Nebezpečné odkladanie močenia

Pozor aj na odkladanie močenia na poslednú chvíľu. To sa najviac vyskytuje u 3 až 5-ročných detí, ale v školskom veku zvykne miznúť. Časté denné močenie sa zasa objavuje u 3 až 11-ročných chlapcov, ktorí niekedy močia v pravidelných, často aj niekoľko minútových intervaloch, pričom v noci s močením žiadne problémy nemajú. Príčina častého močenia však môže u detí vzniknúť aj po prežití veľkého psychického stresu. Alebo sa naopak zablokujú a močiť prestanú.

Buďte preto obozretní a akékoľvek abnormality súvisiace s močením si u detí pozorne všímajte. Nech zasiahnete včas a problém zastavíte v zárodku a za pomoci skúsených odborníkov.