Plánujete dovolenku, na ktorú sa tešíte už pár mesiacov? A myslíte aj na cestovné poistenie, alebo si jednoducho poviete na čo? Čítajte ďalej a zistite, kedy vám cestovné poistenie môže zachrániť vašu existenciu po návrate domov..

Povinnosťou pri balení na výlet do zahraničia je nachystať si okrem oblečenia aj potrebné lieky či výbavu lekárničky. Avšak pokiaľ nie ste lekár a niečo začne bolieť vaše dieťa alebo vás, musíte vyhľadať doktora. Pohotovosť, lekárske vyšetrenie, poprípade lekárske úkony sú veľmi drahé a vy ste povinný ich zaplatiť hneď na mieste ošetrenia.

Keď idete na dovolenku, pravdepodobne nepočítate so zlou verziou strávenej dovolenky v nemocnici či so zlomenou nohou. Tak sa môže stať, že si nezoberiete väčšie množstvo hotovosti zo sebou. Je tu ale možnosť uzatvoriť cestovné poistenie liečebných nákladov, ktoré tieto nepríjemnosti vybaví za vás.

Krátkodobé či dlhodobé cestovné poistenie

Dĺžku poistnej zmluvy si vyberáte podľa toho, k akému typu cestovateľov patríte a na aké vycestovanie z krajiny sa chystáte. Cestovné poistenie si nemusíte vybavovať, pokiaľ idete do cudzej krajiny pracovať. Vtedy máte platené zdravotné poistenie zamestnávateľom a toto poistenie hradí poplatky liečby.

Krátkodobé cestovné poistenie si vyberiete, pokiaľ váš pobyt v zahraničí je jednorazový a krátkodobý. Väčšinou sa vybavuje pri výletoch, pri cestách autom na dovolenku, túrach či návšteve rodiny. Ak dopredu viete o ceste do zahraničia, ktorá sa bude viackrát opakovať, ale bude kratšia ako 45 dní, poistite sa celoročným cestovným poistením. Vaše celoročné poistenie sa začne dňom, keď odcestujete, a pokračuje ďalších 365 dní vo všetkých krajinách vo vybratej zóne.

Výber cestovného poistenia

Na internetových stránkach poisťovní sa môžete stretnúť s chválením, aké najlepšie poistné krytie majú a ich cena je zaručenie najnižšia. Netreba sa však nechať zmiasť. Pri poisteniach neplatí, že čím lacnejšie poistenie máte, tým lepšie.

Prvé s čím sa pri vyberaní poistenia stretnete, je vypočítanie ceny cestovného poistenia. Pre vypočítanie musíte vyplniť všetky údaje potrebné na uzavretie poistenia. Podstatný pri uzatvorení cestovného poistenia je počet poistených osôb, vek, krajina vycestovania (pri celoročnom poistení zóna krajín), účel cesty a dátum cesty. Podľa týchto údajov sa odvíja aj cena poistenia.

Je samozrejmé, že cestovné poistenie pre 25-ročného muža, ktorý cestuje na 10 dní do Chorvátska na dovolenku, bude lacnejšie ako pre 45-ročného muža, ktorý cestuje na 10 dní do Rakúska na turistiku do Álp. Pri poistení 45-ročného muža dochádza k väčším rizikám zlyhania organizmu či úrazu v horách.

Druhým krokom je zvolenie pripoistenia, to znamená vybrať si z možností pripoistení za poplatok. Pripoistenia môžu byť napríklad pripoistenie drahšej batožiny, pripoistenie zodpovednosti za škodu alebo úrazové pripoistenie. Či si vyberiete tieto pripoistenia, závisí aj od poistných udalostí, ktoré vaše poistenie obsahuje. Samozrejme si tieto pripoistenia nie ste povinný vybrať.

Tretím krokom je porovnávanie krytia všetkých návrhov v rôznych poisťovniach. Samozrejme pri každej sa nachádza aj cena cestovného poistenia. Po výbere poistenia môžete vybrané cestovné poistenie uzatvoriť online cez oficiálnu internetovú stránku poisťovne.

Informácie o cestovnom poistení môžete získať v pobočkách poisťovní, na telefónnych číslach, internetových stránkach či SMS správou. Taktiež na uzavretie cestovného poistenia nepotrebujete vyjsť z domu, stačí, ak uzavriete zmluvu o poistení cez internet a cez internetbanking ju zaplatíte.

Čo môže cestovné poistenie obsahovať?

Pri porovnávaní krytia cestovného poistenia musíte dbať na obsah a podmienky poistnej udalosti. Krytie liečebných nákladov sa pohybuje pri poisteniach od 80 000 € až po neobmedzené krytie, ktoré je najvýhodnejšie. Medzi podstatné patrí taktiež krytie pri akútnych zubných ošetreniach. Dávajte si pozor, či vaše budúce poistenie kryje aj hospitalizáciu či prevoz pacienta.

V tejto modernej dobe každé poistenie obsahuje asistenčné služby v rámci poistenia, čiže pokiaľ budete potrebovať pomoc zo Slovenska pri postupe liečenia či zaplatení poistnej udalosti, asistenčné služby vám pomôžu.

Väčšina cestovných poistení obsahuje v rámci základného balíka úrazové poistenie, ktoré uhrádza poplatky spojené s úrazom. Tak isto aj v tejto kategórii je vyššia krycia suma rozhodujúca.

Ďalšie kategórie poisťovne ponúkajú preplácanie zodpovednosti za škody. Nemusíte mať pritom obavy z úhrady odškodného, ak poškodíte cudzí majetok alebo zdravie, pretože poisťovňa to zaplatí za vás. Medzi menej rozšírené, no celkom rozhodujúce patria kategórie poistenia batožiny, omeškania letu, právnej pomoci či využitie horskej služby. Tieto služby sú pre vás dôležité, pretože čím viac toho poistenie obsahuje, tým lepšie pre vás. Ideálne cestovné poistenie by malo mať najnižšiu cenu, ale najvyššie krytie všetkých poistných udalostí.

Neprehliadajte poistné podmienky

Pri vyberaní cestovného poistenia si nenechajte ako posledný krok prečítanie poistných a zmluvných podmienok. Zmluvné podmienky obsahujú informácie o poistenej osobe, poistné obdobie, krycie podmienky aj sumu poistenia. Dôležité je prečítať si poistné podmienky ešte pred vycestovaním.

V poistných podmienkach sa nachádza výklad pojmov (napríklad choroba, akútne ochorenie atď.), podmienky pre poistenie osoby, poistné platenie a územná platnosť poistenia. Podstatné body týchto podmienok sú výnimky, kedy poistenie neplatí a nemôže si ho poistená osoba uplatniť, ako zamlčané ochorenia, profesionálne vykonávanie športu, požitie alkoholu či omamných látok a sebapoškodzovanie.

Po uzavretí cestovného poistenia

Pred vycestovaním mimo Slovenska by ste si mali vytlačiť zmluvu o uzavretí cestovného poistenia, ktorá obsahuje vaše údaje a možný postup na uplatnenie si poistenia. Taktiež obsahuje kontakty na asistenčnú službu. Okrem zmluvy si nechajte vytlačiť kartičku s poistným číslom, ktorú  noste stále pri sebe. V prípade úrazu či hospitalizácie vám táto kartička pomôže s úhradou poistnej udalosti.

Po výbere vhodného cestovného poistenia a uzavretí zmluvy poistenia môžete spokojne vycestovať na dovolenku. Oddych pri vode, slnku či piesku, pobyt v horách alebo pasívne športovanie už môže byť pre vás radosťou. Teraz už možno viete, prečo sa hodí mať cestovné poistenie.